W 2022 roku zdecydowaliśmy się na pilotażowy i dość odważny dla nas krok, żeby zaingerować w przestrzeń publiczną i stworzyć szyldy dla trzech zakładów rzemieślniczych . Z jednej strony mieliśmy nadzieję na realne wsparcie zakładów, z drugiej strony na poprawę estetyki przestrzeni publicznej.

widok budynku przed zmianami

Nasz pomysł wsparło Miasto Żyrardów i Biuro Rewitalizacji, które przyznało w ramach dotacji na projekt „Żyrardowscy rzemieślnicy i rzemieślniczki” środki na przeprowadzenie pilotażowego projektu realizacji szyldów.


***


Wyzwania


Wybraliśmy zakłady znajdujące się obok siebie. Taka decyzja z jednej strony dawała szansę na łatwo widoczną zmianę, z drugiej strony trzeba było:

  • zgody na zmiany od kilku właścicieli budynku oraz od właścicieli trzech zakładów, którym zaproponowaliśmy udział w projekcie;
  • wziąć pod uwagę niepewność co do trwałości danych punktów rzemieślniczych;
  • poznać preferencje rzemieślników co do stylu reklam i sugestie osób związanych z towarzystwami historycznymi, które marzyły o żeliwnych szyldach na wzór zabytkowych warszawskich.

Pogodzenie wielu różnych oczekiwań przy niewielkich środkach finansowych założonych w projekcie było niestety niemożliwe. Wyceny realizacji projektów w stali nierdzewnej – nie mówiąc już o innych wspaniałych materiałach, jak np. corten – przekraczały kilkukrotnie założony przez nas budżet. Nie udało nam się pozyskać dodatkowego finansowania na ujednolicenie koloru elewacji budynku. Stanęliśmy wobec trudnej decyzji – rezygnacji z przedsięwzięcia lub poszukania rozwiązań kompromisowych. W porozumieniu z rzemieślnikami i pomocy z zewnątrz zdecydowaliśmy się na to drugie.Budowanie spójnych społeczności


To, co zaważyło na efekcie końcowym i co uznajemy za sukces przedsięwzięcia, to:

  • połączenie sił kilku podmiotów,
  • życzliwa komunikacja i
  • decyzja, jaką podjęli rzemieślnicy, jeśli coś zmienić, to w porozumieniu ze sobą – wszyscy albo żaden.

W mikroskali doświadczyliśmy wszyscy spełniania się jednego z celów rewitalizacji rozumianego jako budowanie spójnych społeczności. Wspólne spotkania właścicieli budynku i rzemieślników, uzgodnienia co do uwspólnienia kolorystyki elewacji, projektów, otwartość na pracę studentek i studentów, to nieoczywisty a jednak sukces procesu. Wartością projektu było włączenie się publicznej uczelni oraz prywatnej lokalnej firmy. Bez wsparcia tych dwóch podmiotów oraz bez zrozumienia Biura Rewitalizacji w Żyrardowie nie udałoby się nam doprowadzić projektu do końca.


Wsparcie


Nieocenionym wsparciem przy realizacji przedsięwzięcia był Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Dziękujemy w tym miejscu dyrektorowi Instytutu – dr hab. Stefanowi Paruchowi, prof. APS za decyzję zaangażowania się w nasz projekt oraz dr Annie Wójcik za klikutygodniową pracę ze studentami i studentkami przy tworzeniu szyldów.

Projekty studentów

Nie mieliśmy możliwości zakupu na rynku projektów szyldów. Stąd potrzeba nawiązania nieodpłatnej współpracy z instytucją, która zapewniłaby jakość projektów. Naturalnym wyborem wydał się Instytutem Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – najstarszej pedagogicznej uczelni w Polsce.

Beata Kwiatkowska reprezentującą Stowarzyszenie podczas zajęć ze studentami opowiedziała o procesie rewitalizacji w Żyrardowie oraz o projekcie „Żyrardowscy rzemieślnicy i rzemieślniczki”. Zaprosiła też grupę do odwiedzenia naszego miasta. Dzięki wsparciu Biura Promocji zorganizowaliśmy dla studentów wycieczkę po Żyrardowie, a projekty, które otrzymaliśmy były efektem żywej reakcji studentek i studentów po wizycie w Żyrardowie i wsłuchaniu się w potrzeby związane z procesem rewitalizacji.

Prezentacja projektów

Trudno było wyróżnić tylko jeden, ale nasze serca skradł projekt Florie Windelberg, studentki z Niemiec, która znalazła dla siebie w przestrzeni miejskiej nieoczywiste inspiracje i pięknie przedstawiła proces twórczy.

Z przyjemnością przedstawiamy poniżej pracę Florie Windelberg i dziękujemy wszystkim Studentkom i Studentom, którzy zaangażowali się w projekt, a przede szczególnie: Filipowi Iżyckiemu, Darii Kijak, Julii Kowalczyk, Adriannie Koziarz, Dominice Kwiatkowskiej, Weronice Laskus, Idze Malinowskiej, Elizie Nowak, Aleksandrze Paszko, Marcie Pawłowskiej, Aleksandrze Sałbut, Paulinie Spiechowicz, Laurze Wankiewicz, Kindze Pastuszce, Florie Windelberg.


Realizacja


Zrealizowanie projektu nie byłoby możliwe, gdyby nie Agencja Dobrej Reklamy i osobiste zaangażowanie właściciela firmy Macieja Sobczyńskiego. Po wielu rozmowach z panem Sobczyńskim mogliśmy zaproponować rzemieślnikom rozwiązanie kompromisowe, również wobec projektu wyjściowego Florie Windelberg, ale mieszczące się w budżecie projektu i dające szansę na bycie zauważonym w przestrzeni publicznej.

Z naszej perspektywy warto wykonać kolejne kroki, jakimi jest ujednolicenie koloru elewacji oraz – dla lepszego efektu – uzupełnienie o witryny zaprojektowane przez Florie Windelberg.

To, co jednak najważniejsze i na co liczyliśmy i liczymy, realizując projekt „Żyrardowscy rzemieślnicy i rzemieślniczki”, to docieranie z informacją o działalności w Żyrardowie wielu wspaniałych rzemieślników i rzemieślniczek, zachęcanie do korzystania z oferty ich usług i produktów oraz pośrednio wpływ na stabilność miejsc pracy.

Florie Wiltenberg

– Dorastałem w Offenburgu w południowych Niemczech, gdzieś pomiędzy Strasburgiem a Schwarzwaldem. Po studiach w nurcie pedagogiki przygody (experiential education) wyjechałam do Lipska, aby studiować pedagogikę artystyczną. Zawodowo skupiam się głównie na edukacji artystycznej, introligatorstwie i rzeźbie. Od października 2022 roku studiuję przez semestr pedagogikę sztuki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. – Florie Windelberg


dr Anna Wójcik – Artystka wizualna, doktora sztuki. Pracuje w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Bywa w konflikcie wewnętrznym pomiędzy malarstwem a nowymi technologiami. Te drugie od pewnego czasu wygrywają, dlatego też większość prac realizuje w technice VR i przy użyciu innych nowych technologii.