Mapa powstała z myślą o o ratowaniu ginących zawodów opartych na rzemiośle oraz o ułatwieniu kontaktu mieszkańców i mieszkanek Żyrardowa z lokalnie działającymi rzemieślnikami i rzemieślniczkami. Zawiera siedemnaście rzemiosł.

W przyszłości chcemy ją wzbogacić o kolejne rzemiosła i nowe zakłady. Mamy nadzieję, że żyrardowianki i żyrardowianie włączą się aktywnie w współtworzenie mapy. Razem możemy stworzyć bardzo przydatne nam wszystkim na co dzień narzędzie.


Sylwetki rzemieślniczek i rzemieślników


Mapa została wzbogacona o sylwetki cenionych i lubianych rzemieślników i rzemieślniczek. Wywiady i zdjęcia prezentujemy w zakładce sylwetki >>.


Fotografie wykonali Wojciech Lipiński i Paweł Świątek. Rozmowy przeprowadzili Beata Kwiatkowska i Włodzimierz Szczepański. Nasze spotkania z rzemieślnikami były okazją nie tylko do rozmowy o pracy poszczególnych osób, ale też o historii danego rzemiosła, a także historii naszego miasta miasta. Mamy nadzieję móc pokazać w przyszłości dużo więcej osób.


Od społeczność dla społeczności

Działamy zgodnie z ideą ,,od społeczności dla społeczności” i dlatego nasza mapa powstała z wykorzystaniem tzw. otwartego oprogramowania (ang. open source). Wykorzystaliśmy w naszym projekcie mapy OpenStreetMap, które powstały i są udostępniane przez społeczność wolontariuszy dla innych. Tworząc nasz projekt, chcieliśmy pokazać, że można tworzyć projekty tylko z wykorzystaniem otwartych danych i otwartego oprogramowania.  


Twórcy i Twórczynie


Mapę Rzemieślników i Rzemieślniczek Żyrardowa oraz towarzyszące jej wydarzenia przygotowało Stowarzyszenie Nasze Imaginarium. Jesteśmy grupą, której bliskie są troska o dobro wspólne, szacunek dla różnorodności i demokracji. Zależy nam na wzmacnianiu postaw solidarności i wrażliwości społecznej.


Działamy na rzecz wyrównywania szans, wzrostu wiedzy o prawach obywatelskich oraz współdecydowania mieszkanek i mieszkańców Żyrardowa o sprawach miasta. Zabiegamy o ochronę dziedzictwa kulturowego Żyrardowa i okolic. Chętnie wspieramy bliskie naszym celom inicjatywy lokalnych organizacji oraz osób niezrzeszonych.


Twórcami i twórczyniami mapy są: Szymon Górka, Adela Gąsiorowska, Małgorzata Kwiatkowska, Beata Kwiatkowska. Nieocenionym wsparciem był dla nas Radosław Gorządek. Jeśli chcesz poznać nas bliżej, odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej o zespole.

Logo na tle zdjęcia robotników