Artiglass s.c. Robert Nowakowski, Przemysław Nowakowski

szklarstwo